Biały rycerz

45 tekstów – auto­rem jest Biały ry­cerz.

Tyl­ko spokój przywróci Ci na­leżytą równo­wagę wewnętrzne­go sta­nu ducha 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 sierpnia 2017, 23:09

Wątpiący we wszys­tko są naj­bar­dziej po­dej­rze­wani o wszystko 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 grudnia 2014, 19:52

Po­rażka jest pre­ludium do zwycięstwa 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 grudnia 2013, 19:37

Ten się nie za­wodzi na ludziach, na kim nikt jeszcze się nie zawiódł 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 listopada 2013, 20:24

Je­dynie umar­li nie zdradzają tajemnic 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 listopada 2013, 23:38

Siła nie kry­je się w objętości mięśni, lecz w ich wytrzymałości 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 listopada 2013, 11:43

W ciszy od­naj­dziesz oświecenie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 listopada 2013, 16:17

Ciężka pra­ca wzbogaca 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 listopada 2013, 23:46

Życie jest pełne barw - o ile pot­ra­fisz i chcesz je dostrzec 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 września 2013, 03:51

Ro­man­tyzm nie zgi­nie, al­bo­wiem każda je­go krzy­na za­pobiega stocze­niu się świata po równi pochyłej 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lipca 2013, 09:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Biały rycerz

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 sierpnia 2017, 23:17tomek43i sko­men­to­wał tek­st Tylko spokój przywróci Ci [...]

29 grudnia 2014, 19:52Biały ry­cerz do­dał no­wy tek­st Wątpiący we wszys­tko są [...]